Dział: Ekonomia Bankowość Finanse

Praca z działu Ekonomia Bankowość Finanse.

Legenda - Praca opisana jest wg następującego schematu

Lp - oznacza nr pracy wraz z jej kategorią (proszę podawać przy zamawianiu)

Typ - typ pracy (Mgr - magisterska, Dyp - dyplomowa, Lic - Licencjacka).

Opis pracy - Temat

LP Typ Rok Stron Temat
EB_042 Mgr 2006 108 Dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Goleszów w latach 2002-2004

SPIS TREŚCI:

WSTĘP. 1
Rozdział I. 3
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.. 3
1.1 Geneza i istota samorządu terytorialnego. 3
1.2 Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce. 9
1.3 Nowy model ustroju terytorialnego Polski po 1998 r. 16
1.4 Zadania i kompetencje samorządu gminnego. 24
Rozdział II. 30
GOSPODARKA FINANSOWA GMINY. 30
2.1 Pojęcie i istota budżetu gminy. 30
2.2 Klasyfikacja budżetowa. 34
2.3 Dochody i wydatki budżetowe. 36
2.4 Procedura planowania i uchwalania budżetu. 51
2.5 Wykonanie i kontrola budżetu. 53
Rozdział III. 58
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GOLESZÓW... 58
3.1 Rys historyczny i położenie. 58
3.2 Demografia i rynek pracy. 68
3.3 Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego. 71
Rozdział IV.. 78
BUDŻET GMINY GOLESZÓW W LATACH 2002 I 2004. 78
4.1 Budżet gminy w roku 2002. 78
4.2 Budżet gminy w roku 2004. 87
4.3 Ocena gospodarki finansowej gminy Goleszów w latach 2002 i 2004. 96
ZAKOŃCZENIE.. 101
BIBLIOGRAFIA.. 103
SPIS RYSUNKÓW... 103
SPIS TABEL.. 106

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do zadawania pytań