Dział: Maketing, Zarządzanie

Praca z działu marketing, zarządzanie.


Legenda - Praca opisana jest wg następującego schematu

Lp - oznacza nr pracy wraz z jej kategorią (proszę podawać przy zamawianiu)

Typ - typ pracy (Mgr - magisterska, Dyp - dyplomowa, Lic - Licencjacka).

Opis pracy - Temat

LP Typ Rok Stron Temat
MZ_041 Mgr 2008 106 Wpływ szkoleń organizowanych przez powiatowy urząd pracy w Kwidzynie na rozwój zawodowy bezrobotnych

SPIS TREŚCI:

Wstęp...............................................................................................................................4
 
Rozdział 1
Rynek pracy i jego elementy...................................................................................6
1.1.  Istota rynku pracy.......................................................................................................6
1.2.  Popyt na pracę i jej czynniki.......................................................................................8
1.3.  Podaż pracy i czynniki na nią wpływające...............................................................13
1.4.  Wpływ polityki rządu na rynek pracy......................................................................19
 
Rozdział 2
Przeciwdziałanie bezrobociu................................................................................27
2.1.  Bezrobocie................................................................................................................27
2.2.  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu..........................................................34
2.3.  Szkolenia jako jedna z form aktywnej polityki na rynku pracy...............................41
 
Rozdział 3 
Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie..............................................................46
3.1.  Ogólne informacje....................................................................................................46
3.2.  Kształtowanie się rynku pracy powiatu Kwidzyńskiego w 2007 roku....................49
3.3.   Środki pozyskiwane na szkolenia bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w 2007 roku..................................................................................................................62
 
Rozdział 4
Szkolenia a rozwój....................................................................................................65
4.1.  Selekcja osób ubiegających się o bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych................65
4.2.  Rodzaje szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie                w 2007 roku..............................................................................................................68
4.3.  Efektywność i wpływ szkoleń Powiatowego Urzędu pracy na dalszą karierę zawodową i rozwój bezrobotnych............................................................................76
 
Zakończenie................................................................................................................85
Bibliografia.................................................................................................................87
Spis tabel, wykresów, rysunków, zdjęć.............................................................
Aneksy..........................................................................................................................

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do zadawania pytań