Dział: Prawo, Administracja

Praca z działu prawo, administracja.


Legenda - Praca opisana jest wg następującego schematu

Lp - oznacza nr pracy wraz z jej kategorią (proszę podawać przy zamawianiu)

Typ - typ pracy (Mgr - magisterska, Dyp - dyplomowa, Lic - Licencjacka).

Opis pracy - Temat

LP Typ Rok Stron Temat
PA_029 Mgr 2007 102 Warunki stanu wyższej konieczności

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów……………………………………………………………………......5


Wstęp…………………………………………………………………………………………..8


Rozdział I.

Określenie warunków stanu wyższej konieczności…………………..10


Rozdział II.

Warunki przedmiotowe………………………………………………………….……14


1. Zakres dóbr objętych stanem wyższej konieczności…….14

2. Kolizja dóbr…………………………………..…………………...…………...26

3. Niebezpieczeństwo i jego cechy…………………………………....28

4. Cechy zachowania sprawcy…………………………..……............38

4.1 Zasada proporcjonalności………………………………….…...49

4.2 Zasada subsydiarności…………………………………….………63

4.3 Zasada wyłączenia…………………………………………….…….71

Rozdział III.

Warunki podmiotowe…………………………………………………………….……84


Podsumowanie………………………..…………………………….…...............93


Bibliografia……………………………………………………………..…………….....95

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszam do zadawania pytań